සියලු ප්රවර්ග
5
6
7

2023 නව නිෂ්පාදනය - Sled නත්තල් ගස් නැවතුම

කාලය: 2023-05-10 වැදුම්: 32

සාම්ප්‍රදායික ස්ලෙඩ් සහ නත්තල් ගස් ස්ථාවරය පරිපූර්ණ ලෙස එකට එකතු වී නත්තල් ගස ඔබේ නවීන ජීවන රටාවට වඩාත් සුදුසු පෙනුමක් ලබා දෙයි, මෙම නත්තල් ගස් රඳවනය සමඟ නත්තල් ගස් කොලරයක් හෝ සායක් අවශ්‍ය නොවේ.

ඔබේ නත්තල් ගස පහසුවෙන් තැබීමට ඔබට උපකාර කිරීම සඳහා දක්ෂතම බෝල්ට් සහ ඇට වර්ග භාවිතා කරමින් Ergonomic නිර්මාණය.

උණුසුම් කාණ්ඩ