සියලු ප්රවර්ග
5
6
7

2023 නව නිෂ්පාදනය - නත්තල් ගස සඳහා ස්වයංක්‍රීය ජල සම්පාදන පද්ධතිය

කාලය: 2023-05-10 වැදුම්: 46

ස්මාර්ට් ප්ලාස්ටික් ආරක්ෂකයින් සංවේදකය හොඳින් ක්‍රියා කරන බවට සහතික වන අතර එමඟින් ගස් නැවතුමේ ජලය තිබේදැයි අඛණ්ඩව පරීක්ෂා කිරීම අවශ්‍ය නොවේ.

තෑගි පෙට්ටිය/ලෙදර් බෑගය නිර්මාණය කර ඇත්තේ ඔබේ ගස වටා ඇති සියලුම තෑගි අතරට මුසු වීමටය. ඔබේ නත්තල් ගස වසරින් වසර හරිතව තබා ගැනීම සඳහා සංයුක්ත සහ නැවත භාවිතා කළ හැකි ගබඩා කිරීම පහසු කරයි.

උණුසුම් කාණ්ඩ